Skip to main content

 

Jaké jsou povinnosti správce a zpracovatele?

 

Správce osobních údajů

Správce je takový subjekt, který určuje účel, prostředky a rozsah zpracování osobních údajů a zároveň provádí jejich zpracovávání, shromažďování a uchovávání (typicky firma). 

Správce je odpovědný za:

  • zpracování osobních údajů
  • dodržování zásad pro zpracování osobních údajů (toto dodržování musí být správce schopen doložit)
  • zabezpečení osobních údajů

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovává osobní údaje jménem nebo pověřením správce. Jde nejčastěji o fyzickou nebo právnickou osobu, ale může jím být i orgán veřejné moci nebo agentura (např. externí účetní). 

Na rozdíl od správce má oprávnění provádět pouze takové operace, kterým jej správce pověřil.