Skip to main content

 

Jaké osobní údaje rozlišuje GDPR?

    

Osobní údaje jsou veškeré informace o fyzické osobě, na základě kterých ji lze přímo nebo nepřímo identifikovat. 

Osobní údaje lze rozdělit do těchto základních kategorií:

  • osobní údaje - kam patří např. jméno, příjmení, věk, pohlaví, datum narození, osobní stav, e-mail, telefonní číslo, IP adresa nebo fotografický záznam.
  • zvláštní kategorie osobních údajů - tady patří např. politické názory, rasový původ, etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientace nebo zdravotní stav 
  • citlivé osobní údaje - tady řadíme osobní údaje dětí, snímky obličeje, nebo rohovky, otisky prstů, ale taky podpis. Tyto údaje podléhají velmi přísným pravidlům. 

GDPR se netýkají anonymizované údaje ani údaje, které jsou povahy čistě osobní, a tedy nemají obchodní charakter. Jde o data, která jsou uchovávána jen pro osobní potřebu a nebudou se s nikým jiným sdílena.