Skip to main content

 

Jaké pokuty hrozí?

 

GDPR zavádí pokuty, které jsou mnohanásobně vyšší než na jaké jsme zvyklí. Pro firmy mohou být často až likvidační a tak se ignorování nařízení GDPR nevyplatí. 

I když lze očekávat, že zpočátku budou pokuty mírnější nebo bude fungovat jistá forma upozornění nebo žádosti o nápravu, postupem času se situace jistě změní.

Maximální výše pokuty je nastavená až na 20 mil € nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (to, co je vyšší).

Samozřejmě se bude brát do úvahy závažnost porušení, délka porušování, kroky, které byly k nápravě stanoveny apod.