Skip to main content

 

Jaké změny přinese GDPR?

     

Mnohá pravidla jsou již známá z minulosti, ale kromě nich přináší GDPR i práva a povinnosti nové, které je nutné implementovat. Stručně to shrneme:

  • vymahatelnost práva - a to v celé EU 
  • povinnost doložit dodržování GDPR - jde o prokazatelné doložení správce i zpracovatele, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s tímto nařízením
  • nová práva pro subjekty údajů - každá osoba, o které jsou údaje shromažďovány může vznést námitku proti zpracování, může žádat o informace a nově také výmaz svých osobních údajů 
  • rozšíření definice osobních údajů - do této kategorie přibyly i nové údaje, např. e-mail, IP adresa, cookies, ale taky biometrické údaje nebo údaje o poloze osob.  
  • oznamovací povinnost - v případě, že dojde k úniku osobních údajů nebo je narušena bezpečnost při jejich zpracovávání je subjekt povinen toto ohlásit Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a to nejpozději do 72 hodin.