Skip to main content

 

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)?

 

Hlavním úkolem Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) je monitorování zpracování osobních údajů, školení jednotlivých pracovníků a řídí celou agendu pro interní ochranu dat. 

DPO nemusí jmenovat všechny podniky, týká se to těch, kde:

  • je více než 250 zaměstnanců
  • zpracování provádí veřejný subjekt nebo orgán veřejné moci (výjimkou jsou soudy)
  • hlavní náplní práce správce nebo zpracovatele osobních údajů tkví operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlý systematický a pravidelný monitoring občanů
  • hlavní náplní práce správce nebo zpracovatele osobních údajů spočívá v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlý systematický a pravidelný monitoring občanů.

Je třeba mít na paměti, že pověřenci nenesou žádnou odpovědnost za dodržování nebo nedodržování GDPR. Za to jsou odpovědní správci nebo zpracovatelé.