Skip to main content

 

ÚOOÚ uložil první milionovou pokutu

 

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil v tomto týdnu pokutu ve výši 1,5 milionu korun společnosti Internet Mall, a.s. Důvodem bylo, že firma nezabezpečila osobní údaje nejméně 735 tisíc zákazníků.

Podle zjištění ÚOOÚ došlo k odcizení části databáze záznamů o zákaznících Internet Mall, a.s. Společnost navíc nezjistila ani v průběhu času, ani na základě jí deklarované aktualizace přijatých opatření, jak k uvedenému úniku dat došlo.


Společnost nezabezpečila osobní údaje nejméně 735 956 zákazníků v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo uživatelského účtu, případně telefon před neoprávněným přístupem. V důsledku toho došlo v ke zpřístupnění uvedených osobních údajů na serveru Uložto.cz.


Tím společnost porušila povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Nestihli jste včas implementaci nebo si nejste jistí zda máte všechno v souladu s GDPR? Požádejte o nezávaznou konzultaci a dozvíte se více.